ร่วมออกบูธกิจกรรมในงานเฉลิมฉลองครอบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย “มช. 55 ปี สร้างคนดีให้แผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน “โครงการศูนย์วิจัยชุมชนกาแฟอมก๋อย” ในงานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “มช. 55 ปี สร้างคนดีให้แผ่นดิน” โดยมีคุณพัชนี สุวรรณวิศลกิจ และคุณนเรศ ปินตาเลิศ ร่วมให้ความรู้ด้านกาแฟและสาธิตการดริปกาแฟ TeeKee ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองชิม ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-02-03 11:21:00
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1516 ครั้ง