โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 3

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ทั้งนี้ นายประเสริฐ คำออน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน นำนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 33 คน เก็บกาแฟและแปรรูป ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 เป็นครั้งที่ 3


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-01-28 09:18:03
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1722 ครั้ง