โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 2

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ทั้งนี้ นายถาวร สุภาวงค์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร พร้อมทีมงาน นำนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 33 คน เก็บกาแฟและแปรรูป ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 เป็นครั้งที่ 2


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-01-24 12:00:02
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1949 ครั้ง