เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเป็นที่ปรึกษาฟาร์มและมาตรฐาน GLOBALG.A.P. version 5.2 ผักและผลไม้” (Capacity Building and Farm Assurer Workshop Crops GLOBALG.A.P. version 5.2 for Vegetable and Fruits)

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเป็นที่ปรึกษาฟาร์มและมาตรฐาน GLOBALG.A.P. version 5.2 ผักและผลไม้” (Capacity Building and Farm Assurer Workshop Crops GLOBALG.A.P. version 5.2 for Vegetable and Fruits) วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ค่าลงทะเบียน 750 ยูโร/คน (23,625 บาท)

ลงทะเบียนอบรมได้ที่ https://globalgapacademy.talentlms.com/catalog/info/id:217

สามารถดูรายละเอียดการอบรม เว็บไซต์: http://postharvest.cmu.ac.th/

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) Tel. 053-944031, 094-4416963


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-01-22 17:22:39
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 809 ครั้ง