ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในกระบวนวิชาสัมมนา และเสริมสร้างความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านการพูด รวมถึงสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่

https://forms.gle/H3f561FsxWAc8FkV7

 

 

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-01-17 15:01:55
เผยแพร่โดย : เจนจิรา ใจตาบุตร | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 996 ครั้ง