ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่อดีตผู้บริหาร

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง โดย ผศ. ดร. นริศ ยิ้มแย้ม ได้นำคณะบุคลากรเข้ามอบกระเช้าของขวัญในโอกาสขึ้นปีใหม่แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์และครอบครัว 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-01-15 17:02:00
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1351 ครั้ง