ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงร่วมจัดแสดงในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ ๙

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ได้ร่วมจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับกาแฟอาราบิก้าในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ ๙ จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมี นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ นายนเรศ ปินตาเลิศ  และบุคลากรของศูนย์ร่วมเป็นวิทยากรและสาธิต


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-01-15 16:23:00
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1330 ครั้ง