การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

การประชุมบุคลากรศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือในกิจการของศูนย์ฯ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-01-15 16:02:48
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1204 ครั้ง