การฝึกอบรมหัวข้อ "Highland Arabica Coffee Production" ให้แก่คณะนักศึกษาจาก National Ilan University (NIU) ประเทศไต้หวัน

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ร่วมกับหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหัวข้อ "Highland Arabica Coffee Production" ให้แก่คณะนักศึกษาจาก National Ilan University(NIU) ประเทศไต้หวัน จำนวน 23 คน ระหว่างวันที่ 14 - 18 มกราคม 2563 ทั้งนี้ได้ให้การต้อนรับท่านอธิการบดีจาก National Ilan University (NIU) พร้อมคณาจารย์และบุคคลากรมหาวิทยาลัย ที่เข้าเยี่ยมชม และพานักศึกษามาฝึกอบรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ หน่วยพัฒนากาแฟล้านนาไทย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ส่วนกิจกรรมการฝึกอบรมนักศึกษามี ผศ. ดร. นริศ ยิ้มแย้ม พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์เกษตรของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง และคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากร


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-01-15 14:15:37
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1603 ครั้ง