งานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๓

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงจัดงานพบปะสังสรรค์และเปลี่ยนของขวัญประจำปี ๒๕๖๓ ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ โดยมี ผศ. ดร. นริศ ยิ้มแย้ม เป็นประธานจัดงาน มีบุคลากรศูนย์เข้าร่วมงานประมาณ ๖๐ คน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-01-15 13:58:53
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1436 ครั้ง