โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 1

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ทั้งนี้นำโดย ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง พร้อมทีมงาน นำนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 30 คน เก็บกาแฟ ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 เป็นครั้งที่ 1


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-01-15 13:05:56
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1902 ครั้ง