แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับภาษาไทย และ ฉบับภาษาอังกฤษ)


เอกสารประกอบ : Download ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ) - Copy.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-01-02 15:29:41
เผยแพร่โดย : ธีรนุช ภัทรกุล | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 909 ครั้ง