การเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพกาแฟไทย

นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ นักวิทยาศาสตร์เกษตร หน่วยพัฒนากาแฟล้านนาไทย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพกาแฟไทย จัดโดยกรมวิชาการเกษตร ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 กันยายน 2562


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-12-26 16:47:52
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1443 ครั้ง