การร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวและเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

หน่วยกาแฟล้านนาไทย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวและเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงาน และผลิตภัณฑ์ของศูนย์ร่วมกันคณะเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-12-26 16:17:26
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1380 ครั้ง