การฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงได้จัดการฝึกงานให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 2 โดยมี ผศ. ดร. นริศ ยิ้มแย้ม และนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์เกษตรประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงเป็นวิทยากร มีระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึง 1 เมษายน 2563


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-12-26 16:06:34
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1378 ครั้ง