ผู้ร่วมประชุมพื้นที่สงวนชีวมณฑล จากประเทศเวียดนามเข้าศึกษาดูงาน

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำผู้ร่วมประชุมพื้นที่สงวนชีวมณฑล ชาวเวียดนาม จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หน้า ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00-12.30 น. เข้ารับฟังบรรยายสรุปกิจกรรมของสถานีฯ และดูพื้นที่แปลงวิจัยกาแฟ เครื่องมือในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเบื้อต้น รวมถึงงานวิจัยอื่นๆ โดยมีนางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ให้การบรรยาย


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-12-26 15:51:15
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1438 ครั้ง