ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัยจาก บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมด้วย ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล และ ดร.พลกฤษณ์ มณีวระ เป็นตัวแทนให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักวิจัยจาก บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ที่มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และร่วมประชุมหารืองานวิจัยทางด้าน NIR  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-12-12 16:06:01
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1812 ครั้ง