ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เกษตรกับงานวิจัยในชุมชน หัวข้อ "Structural Equation Modeling (SEM)"

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เกษตรกับงานวิจัยในชุมชน หัวข้อ "Structural Equation Modeling (SEM)"
โดย อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อัันทอง อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอบถามเพิ่มเติม : 0 5394 4065


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-12-04 13:53:10
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 636 ครั้ง