กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารที่ทำการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ผศ. ดร. นริศ ยิ้มแย้ม ได้เป็นผู้นำการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารที่ทำการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงทั้งตึกที่ทำการหลักในบริเวณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริเวณรอบหน่วยพัฒนากาแฟล้านนาไทย บริเวณศูนย์ฯ แม่เหียะ โดยมีบุคลากรและคนงานเกษตรจากสถานีวิจัยเกษตรที่สูงเข้าร่วมกิจกรรม เสร็จงานมีการรับประทานอาหารร่วมกัน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-12-02 13:40:04
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1548 ครั้ง