ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวจัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “การให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวได้จัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “การให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ” ให้กับ บริษัท ฟามาซัน กรุ๊ป จำกัด ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.วิบูลย์ ช่างเรือ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-12-02 09:57:40
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1431 ครั้ง