โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานแอพพลิเคชั่น Microsoft Team”

ผศ. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานแอพพลิเคชั่น Microsoft Team” เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 คณะเกษตรศาสตร์ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว ช่วยประหยัดทรัพยากร ทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแอพพลิเคชั่น Microsoft Team เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ซึ่งมีความสามารถทั้งการแชทในองค์กร การประชุมออนไลน์ การจัดเก็บไฟล์ การทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่น Office 365 และมีส่วนขยายที่สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ได้ ซึ่งจะช่วยทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-11-29 15:44:00
เผยแพร่โดย : พีรภพ สมภมิตร | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2110 ครั้ง