กำหนดการจัดทำ มคอ.3 - 6 ของกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาทุกท่าน จัดทำ มคอ.3 - มคอ.6 ดังนี้
1. จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกกระบวนวิชาที่จะจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 บนระบบ CMU-MIS ด้านหลักสูตร และให้ยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562
2. จัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ของกระบวนวิชาที่ได้ทำการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 บนระบบ CMU-MIS ด้านหลักสูตร และให้ยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563


 

 


เอกสารประกอบ : Download มคอ.3-4 CMU MIS 2.2561.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-11-25 16:55:52
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1766 ครั้ง