ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานของศูนย์ฯ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานของศูนย์ฯ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ “Smart Agricultural Innovation for Next Generation”ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรพันธมิตรภาคการเกษตร ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

 






เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-11-12 14:11:09
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 1175 ครั้ง