อนุมัติงดการเรียน การสอน การสอบ และไม่นับเวลาเรียน

คณะเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมดังกล่าว คณาจารย์และนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ช่วยงานเป็นจำนวนมาก  ในการนี้ เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวของคณะ มหาวิทยาลัยจึงอนุมัติงดการเรียน การสอน การสอบ และไม่นับเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2562 

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบ : Download อนุมัติงดการเรียน การสอน การสอบ.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-11-04 15:00:10
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1609 ครั้ง