ประชุมความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบเซ็นเซอร์ และการทำงานร่วมกันในอนาคต

ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะจากบริษัท AcroEdge Co., Ltd และ RDMM Promotion Center, Public Foundation of Kansai Research Institute ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร. กานดา หวังชัย อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์ นักวิจัย ร่วมประชุมความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบเซ็นเซอร์ และการทำงานร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-11-01 10:37:25
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1502 ครั้ง