คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเกษตรศาสตร์ ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารดังแนบ

อนึ่ง นักศึกษาดังกล่าวจะใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 และขอให้ไปรายงานตัวยังสาขาวิชาที่เข้าสังกัดฯ เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


เอกสารประกอบ : Download 403.1_2562 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าสาขาวิชาเอก 2562.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-28 09:27:05
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1762 ครั้ง