เชิญคณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Use of stable isotopes to explain ecological processes in forest ecosystems, in a climate change scenario" และการบรรยายทุนการศึกษา Double Degree Program โดย Prof. Dr. Larry Lopez, Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการบรรยายพิเศษโดย Prof. Dr. Larry Lopez ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

10:30 - 12:00 น.    การบรรยายพิเศษหัวข้อ "Use of stable isotopes to explain ecological processes in forest ecosystems, in a climate change scenario"

- แลกเปลี่ยนและหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย ตลอดจนงบประมาณวิจัยระหว่างประเทศ

- ประชาสัมพันธ์โครงการ Double Degree Program ณ Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-18 09:19:43
เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 962 ครั้ง