ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2019

ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2019

ทั้งนี้ ให้โรงเรียนที่ชนะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2019 ทั้งสามลำดับ รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัลทุนการศึกษา
ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-944641-2 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ภายในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์


เอกสารประกอบ : Download ประกาศผลการประกวดโครงงานค่าย Smart Aggie Camp 2019.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-16 14:09:14
เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1200 ครั้ง