ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ ร้าน CMU Steak & Coffee

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ ร้าน CMU Steak & Coffee อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,540.- บาท จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

http://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_details/21180/4/3?fbclid=IwAR1e9nsC8bi8BHGQsKr-YCqRqUZeAI8Hg7QOV6iX9dsgE2cgXXi91yMC69g


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-11 14:08:25
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1398 ครั้ง