ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6208 ลงไป) เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ (ทุนบริจาค) ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนคณะเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี                   

2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่เคยรับทุนการศึกษาอื่นใดมาก่อน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ






เอกสารประกอบ : Download SCAN0101.PDF

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-10-10 13:22:36
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1700 ครั้ง