การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว "สู่ลูกจ้างมืออาชีพ"

ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว "สู่ลูกจ้างมืออาชีพ" ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงไทย-ญี่ปุ่น ภายในบริเวณศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ โดยความร่วมมือของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำพูน เขต 1 มีผู้เข้ารับการอบรม 110 คน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-09-18 17:38:58
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1814 ครั้ง