การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 หน่วยฝึกอบรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ได้ออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผล ณ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริฯ บ้านเสาแดง ต. แจ่มหลวง อ. กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่ ทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี คุณพงษ์พันธ์ นันทขว้าง เป็นวิทยากร


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-09-04 14:40:36
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1642 ครั้ง