การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรรมที่สูง ได้ออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผล ณ บ้านนายอุทัย คำหล้า บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 5 ตง เวียงมอก อ. เถิน จ. ลำปาง ทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเกษตรกรรมธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การทำหัวเชื้อราขาวและการดูแลคอกสัตว์ โดยมีคุณพงษ์พันธ์ นันทขว้างเป็นวิทยากร


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-09-04 14:16:07
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1551 ครั้ง