การฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ได้จัดการฝึกงานให้แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีปี่ 2 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาสมัครเข้ารับการฝึกงานจำนวน 17 คน โดยจะทำการฝึกงานหลักสูตรการผลิตกาแฟอาราบิก้าครบวงจร ทำการฝึกงานทุกวันพุธตั้งแต่ วันที่ 14 สิงหาคม จนถึง 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 - 17.00 น. โดยมีนักวิชาการเกษตร/นักวิทยาศาสตร์เกษตรของศูนย์เป็นวิทยากรในการฝึกงาน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-09-04 13:57:46
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1455 ครั้ง