การศึกษาดูงานโดยบุคลากรจาก Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS) จากประเทศจีน

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 หน่วยล้านนาไทยคอฟฟี่ฮับ ได้ให้การต้อนรับ จำนวน 7 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย และการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อหาความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป โดยมีนางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ นายนเรศ ปินตาเลิศ และดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-09-03 15:32:15
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1770 ครั้ง