ต้อนรับคณะดูงานจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 หน่วยล้านนาไทยคอฟฟี่ฮับ ได้ต้อนรับอดีต ผอ.สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผอ.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร และคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมคณะ จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม และการดำเนินงานของหน่วยล้านนาไทยคอฟฟี่ฮับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ และนายนเรศ ปินตาเลิศ เป็นวิทยากรนำชม


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-09-03 15:16:03
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1572 ครั้ง