รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านการทำโครงการสร้างสรรค์ : Creative Projects (วิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 400101)

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้ผ่านการทำโครงการสร้างสร้างสรรค์ : Creative Project มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดและลงมือทำโครงการสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และเพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนา soft skills ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ระยะเวลาการฝึกอบรม : เวิร์คชอป 12-14 ตุลาคม พ..2562 (3 วัน 2 คืน)

                ดำเนินงานโครงการเพื่อชุมชน ธันวาคม พ..2562 – มีนาคม พ..2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

- นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- รวมกลุ่มกัน 3 – 5 คน

- สามารถจัดการเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตรได้

**นักศึกษาที่สนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการครบตามเงื่อนไข จะผ่านวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 (400101) ทั้งนี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน**

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  13  กันยายน  2562

สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqn5FdCuY45WZA03xFis0Rt91oLWN5w7O9tGFMVAvWak5S5Q/viewform


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-08-29 17:20:14
เผยแพร่โดย : สุทธิณี อินถา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1768 ครั้ง