การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล

กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ให้นักศึกษาที่เรียนอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายหรือตกค้าง และประสงค์จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดำเนินการ ดังนี้
1. กรอกข้อมูลทาง Internet ผ่านเว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect วันที่ 19 – 28 สิงหาคม 2562
2. ยื่นเอกสารต่อสำนักทะเบียนฯ เพื่อถ่ายรูป วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562
หากพ้นกำหนดเวลา สำนักทะเบียนฯ จะไม่อนุญาตให้รายงานตัวคาดว่าฯ โดยเด็ดขาด
 


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-08-20 16:02:09
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 825 ครั้ง