ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Empress Grand hall โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Empress Grandhall โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่

โดยในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ แสดงผลงานการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศ 11 ศูนย์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประกอบด้วย 5 บูธ ดังนี้

บูธแสดงผลงานกลุ่มเกษตร
บูธแสดงผลงานกลุ่มอุตสาหกรรม
บูธแสดงผลงานกลุ่มสิ่งแวดล้อม
บูธแสดงผลงานกลุ่มสุขภาพ
บูธแสดงผลงานกลุ่ม STEM Education

รวมทั้งบูธแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบูธแนะนำสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สบว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดย ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1XeyF4w7CrGNBnH6olk7zMav8_62NrBoFTRzEjLSnnxk/viewform?edit_requested=true

☎️สอบถามเพิ่มเติม โทร. 026105368-70






เอกสารประกอบ : Download update 19 ส.ค. กำหนดการ Roadshow เชียงใหม่.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-08-20 15:51:37
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1124 ครั้ง