การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงได้ทำการออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม ณ สถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยมี นางสาวพัชนี  สุวรรณวิศลกิจ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง  คณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย/และฝึกปฎิบัติ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 34 คน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-08-13 15:01:50
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1673 ครั้ง