ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้การจัดกิจกรรมของนักศึกษาไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนและการสอบของนักศึกษา จึงกำหนดให้งดจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเวลา 2 อาทิตย์ ก่อนสอบไล่ประจำภาคเรียนปกติ ดังนี้
1. ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 24 พฤศจิกายน 2562
2. ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่  6 - 19 เมษายน 2563

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ


เอกสารประกอบ : Download SCAN0070.PDF

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-08-13 14:14:34
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1084 ครั้ง