ประมวลภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคั่วกาแฟ”

ประมวลภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคั่วกาแฟ”  ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่






เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-08-09 14:11:47
เผยแพร่โดย : วลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 1508 ครั้ง