การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ผศ. ดร. นริศ ยิ้มแย้ม เป็นประธานในการประชุมบุคลากรศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อแจ้งให้ทราบข้อมูลที่สำคัญจากทางคณะฯ ติดตามความก้าวหน้าในการทำงาน และวางแผนสำหรับการทำงานในระยะถัดไป


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-08-08 12:48:27
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1576 ครั้ง