ระบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา เพื่อประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เพื่อใช้ประกอบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในปีถัด ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องศึกษาการใช้งานระบบได้ตามเอกสารประกอบดังแนบ


เอกสารประกอบ : Download ระบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา).pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-08-08 11:51:41
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 1964 ครั้ง