ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2562

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศดังแนบ รายงานตัวผ่านเวปไซต์  https://1th.me/v6x8 ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การับทุนการศึกษา


เอกสารประกอบ : Download SCAN0054.PDF

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-08-02 14:16:16
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 1700 ครั้ง