กิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 บุคลากรศูนย์ฯ และนักศึกษาบางส่วนได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบอาคารและเรือนเพาะชำของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในงานครั้งนี้ ได้ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่รอบๆ บริเวณ เก็บใบไม้แห้ง กำจัดวัชพืช พัฒนาสวนหย่อม และขนย้ายไม้กระถางไปฟื้นฟูความงามเสียใหม่ กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงลงอย่างเรียบร้อยด้วยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรของศูนย์เป็นที่น่าชื่นชมยิ่ง


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-08-02 12:58:04
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1588 ครั้ง