กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ ดังรายละเอียดเอกสารประกอบ


เอกสารประกอบ : Download กำหนดการปฐมนิเทศบัณฑิต.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-08-01 11:02:58
เผยแพร่โดย : สุทธิณี อินถา | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 868 ครั้ง