การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม

การฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการอบรม ณ บ้านปงของ ต. แม่เงิน อ. เชียงของ จ. เชียงราย ทำการฝึกอบรมในหัวข้อ "การทำบ่อแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน" โดยมีวิทยากรคือ คุณกันยารัตน์ พวกเจริญ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรม 32 คน 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-07-31 13:33:59
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1493 ครั้ง