การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม

การฝึกอบรมเคลื่อนที่และการติดตามประเมินผล ณ โรงเรียนตรีมิตรวิทยา ต. ม่อนจอง อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่  ทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรรมธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 โดยมีคุณพงษ์พันธ์ นันทขว้าง เป็นวิทยากร จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2019-07-24 15:48:18
เผยแพร่โดย : นิธิ ไทยสันทัด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1764 ครั้ง