ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการศึกษา TCAS รอบที่ 1 และรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2562

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศดังแนบ ติดต่อรายงานตัวได้ที่นายเอกรัตน์ คงยอด หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2562 ในเวลาราชการ


เอกสารประกอบ : Download SCAN0049.PDF

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-07-23 10:07:54
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1801 ครั้ง